TOPAL- Nhôm Việt tập đoàn Austdoor

Topal chính là lý tưởng, là hoài bão của tập đoàn – Đưa đến Niềm tin Nhôm Việt, TOPAL- Nhôm Việt tập đoàn Austdoor,mở ra con đường bền vững cho ngành nhôm nước nhà. Được đầu tư lớn, bài bản và chuyên nghiệp, Topal có đủ năng lực cạnh tranh các thương hiệu Nhôm lớn trên thế giới, trở thành một thương hiệu Nhôm Việt mang đến niềm tự hào cho người Việt.