Kềm bấm góc

Kềm bấm góc : ????Dành cho bác nào chưa có máy ép góc: Chỉ cần 1 cái kềm nhỏ gọn này cộng với ke ma thuật là có thể hoàn thành bộ cửa ngon lành mà không phải mua máy ép góc. - Tiết kiệm công nhân - Không mất phí đầu tư máy.

Lượt xem:122

d3005d57460ca852f11d.jpg (178 KB)

Sản phẩm liên quan